Współpraca

Jak wygląda współpraca?

  1. W celu umówienia pierwszej lekcji  napisz yetangielskibialoleka@gmail.com  
  2. Potwierdzeniem rezerwacji terminu pierwszych zajęć jest płatność z góry na konto

02 1140 2004 0000 3802 7436 7733

  1. Na pierwszej lekcji ustalamy poziom znajomości języka, cel nauki oraz wstępny schemat zajęć dostosowany do Ucznia.
  2. Po pierwszej lekcji podpisujemy umowę (przesłaną drogą elektroniczną przed pierwszą lekcją).
  3. Płatności są wnoszone do 5-ego każdego miesiąca na podstawie otrzymanej drogą elektroniczną faktury na rachunek: 02 1140 2004 0000 3802 7436 7733
  4. Podczas kursu pełnoletni Uczeń lub Rodzic niepełnoletniego Ucznia ma prawo odwołać lekcję, bez konieczności opłacenia jej 24 godziny przed zajęciami raz w miesiącu, jeżeli zajęcia odbywają się raz w tygodniu, lub dwa razy w miesiącu, jeżeli zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. W przypadku większej liczby odwołań lekcji, opłaty za zajęcia, które się nie odbyły nie są zwracane.
  5. Zajęcia odbywają się regularnie, są prowadzone według ustalonego schematu, postęp w nauce jest systematycznie sprawdzany.
  6. Zajęcia trwają od momentu zapisu do końca roku szkolnego.
  7. Jedyną możliwą formą płatności jest przelew. Nie przyjmuję gotówki. 

 

           W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: yetangielskibialoleka@gmail.com