Metody Nauczania

Moje metody nauczania

Istnieje wiele metod nauczania języka obcego, jednak żadna z nich nie jest idealna, efektywna i wystarczająco dobra dla każdego ucznia. Problem stanowi brak indywidualności  w podejściu do osoby, która chce nauczyć się posługiwać wybranym językiem. Praca w grupie może nie przynieść oczekiwanych efektów oraz rezultatów, ponieważ nie uwzględnia indywidualnych predyspozycji ucznia, ale również kwestii organizacyjnych, na przykład ograniczeń czasowych lub celu nauki konkretnego języka. Najlepsze rezultaty można uzyskać, ucząc się razem z doświadczonym nauczycielem, który nie tylko będzie potrafił przekazać swoją wiedzę, ale również dostosuje tempo oraz natężenie pracy do możliwości i potrzeb ucznia.

W swojej pracy stawiam na efektywność oraz skuteczne i gruntowne przygotowanie ucznia do każdego egzaminu oraz sprawną komunikację w języku angielskim. Dlatego też wykorzystuję elementy istniejących metod, których wymagają indywidualne potrzeby ucznia, w zależności od rodzaju zajęć, w taki sposób by nauka była jak najbardziej efektywna. Łączę elementy tradycyjnego podejścia do nauki języka z nowoczesnymi technikami.

Wśród wykorzystywanych przeze mnie metod znajduje się Metoda Komunikacyjna (Communicative Approach), która kładzie nacisk na sprawną komunikację w języku obcym w danym kontekście. Głównym celem tej metody jest zrozumienie i przekazywanie werbalnych wiadomości w sytuacjach z życia codziennego, dlatego materiały używane w czasie zajęć są autentyczne lub w dużym stopniu do nich zbliżone. Zasób słownictwa również skupia się na żywym języku, używanym na co dzień. Kolejną metodą jest Metoda Audiolingwalna (Audiolingual Method), w której nacisk kładziony jest na słuchaniu i wielokrotnym powtarzaniu materiału w języku obcym, co ma na celu formowanie poprawnych nawyków językowych. Elementy Natural Method, czyli Metoda Naturalna zakłada, że język obcy może być przyswojony w ten sam sposób, co język ojczysty czyli poprzez ekspozycję na język używany w naszym otoczeniu.